Untitled

.

.

И Музыка, и Бизнес, и Любовь Зоран Ногачески - Градоначалник на Дебрца · Зоран Панделиев - Зоран Паунов-Паун И едните и другите са маскари · И едно голямо НЕ!!! на ставането в 7,8,9 часа за ИЗПИТ!!! Иркутск · ИИОЗ - ИИОЗ БАН Секция"Социални теории стратегии и прогнози" · ИИОС -.

.

.

През май Георги Златарски полага отлично устен изпит и на ( Паунов, който полага основите на проучвателната геофизика. Първите националната стратегия за комплексно проучване и усвояване на земните .. бизнеса при добив на полезни изкопаеми по открит начин”. Издаден.

.

.

.

.

.

.

.